Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 03 2014

yaro
8976 fcff
Reposted frommisza misza viasmutnazupa smutnazupa
yaro
4346 ff50
Reposted frommisza misza viajointskurwysyn jointskurwysyn
yaro
0961 fbc5
Reposted frombutterbeer butterbeer viaczarnycukier czarnycukier
yaro
- Wiem, że będzie ci ciężko. Ale ty potrafisz przecież dużo wytrzymać.
- Siebie nie potrafię wytrzymać.
— Marek Hłasko- "Wszyscy byli odwróceni"
Reposted fromborn2die born2die viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
yaro
3017 481a
Reposted frommisza misza viasmutnazupa smutnazupa
yaro
6581 d645
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 viascianizm scianizm
yaro
9132 8203
Reposted fromorchis orchis viaJurysekTygrysek JurysekTygrysek

September 02 2014

yaro
2188 4cf9
Reposted frommisza misza viajointskurwysyn jointskurwysyn
yaro
Umierałem zbyt wiele razy. Wierząc i czekając.
— Charles Bukowski
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viakartoNik kartoNik
yaro

August 28 2014

yaro
9885 b497
yaro
0100 b5d6
yaro
Jeśli nie kładę się śmiertelnie śpiąca, moje własne myśli same próbują mnie zabić.
yaro
Reposted fromhorzt horzt vianieprzytomny nieprzytomny

August 21 2014

9352 4f25 500

red-lipstick:

Edouard Labrosse (b. 1983, Lyon, France) - Untitled, 2012    Paintings: Oil on Canvas

Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viagonzollo gonzollo
yaro

August 20 2014

yaro
8646 33c9 500
syndrom
Reposted frombitchcraft bitchcraft viascianizm scianizm
4044 fe97
Reposted fromLittleJack LittleJack viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

August 19 2014

yaro
yaro
7272 7217 500
Reposted fromgoaskalice goaskalice viaunsteadyshy unsteadyshy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl